Hydrogeologický posudek studny

Hydrogeologický posudek studny

Na základě provedené čerpací zkoušky pro vás vyhotovíme hydrogeologický posudek studny.
Tento posudek slouží jako podklad pro zjíštění stavebního povolení a tím spojené legalizace studny a také jako podklad pro vodoprávní rozhodnutí o odběru vody.
Hydrogeologický posudek je vyhotoven v souladu a na základě zákonu dle §9 Zákona 254/2001 Sb.