Hydrogeologický průzkumný vrt

Hydrogeologický průzkumný vrt

Před stavbou studny je zapotřebí hydrogeologický průzkum, který musí být provedený pod vedením odborně způsobilé osoby. Toto osvědčení vydává Ministerstvo životního prostředí a naše firma je jeho držitelem.
Před samotným průzkumným vrtem pro vás zajístíme také všechna potřebná povolení na úřadech a vypracujeme všechnu potřebnou dokumentaci.
Poté se přistoupí k samotné realizaci hydrogeologické průzkumného vrtu.