Legalizace studny

Legalizace studny

Jako poslední krok podáme žádost na stavební a vodohospodářský úřad a zajistíme veškerou potřebnou dokumentaci k vydání stavebního povolení a s tím spojené legalizace studny.