Ověření vydatnosti studny

Ověření vydatnosti studny

Po provedení zkušebního hydrogeologického vrtu je zapotřebí provést ověření vydatnosti studny tzv. čerpací zkoušky.
Bežně se provádí čerpací zkouška po dobu několika hodin a zkoumá se vydatnost novéhp vrtu i případné ovlivnění okolních studní.
Na základě této zkoušky a po jejím vyhodnocení naším specialistou bude vypracován hydrogeologický posudek a projekt vaší nové studny.