Rekognoskace terénu - vyhledání vody

Rekognoskace terénu - vyhledání vody

Jako první přípavnou práci před samotnou realizaci vrtané studny je rekognoskace terénu, nebo jinak vyhledání vodního zdroje.
Náš zkušený zaměstnanec[proutkař) navštíví váš pozemek a určí kudy protekájí prameny pozdzemní vody.
Na základě těchto informací a zároveň při dodržení stavebních normativů, tykajících se například vzdálenosti pramene od budov a dalších zdrojů znečištění určí proutkař vhodný prostor k vybudování studny.
Na základě dlouholetých zkušenosti s vrty pro rodinné domy vám, také doporučíme vhodnou hloubku vrtu a vrtný průměr pro budoucí studnu. Vše provedeme na základě vaších požadavků na odběr vody a další.